รับประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยื่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ  ณ  ” ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา “

อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...