รับประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยื่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ  ณ  ” ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา “

อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี