รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด  Doc2.pdf (77 downloads)