Results for category "ข่าวรับสมัครงาน"

14 Articles

ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประกาศผลสอบ_พกส240263.pdf (17 downloads)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์020163.pdf (36 downloads)

ประกาศผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ201262

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานบริการ ประกาศผู้มีสิทธิสอบ_พนักงานบริการ201262.pdf (44 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์201262

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้มีสิทธิสอบ_นักวิชาการคอมพิวเตอร์201262.pdf (51 downloads)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ที่อบ0032.010_ว10112.pdf (30 downloads)   ประกาศรับสมัคร_พนักงานบริการ031262.pdf (28 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด ที่อบ1432_ว880.pdf (45 downloads)   ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์041262.pdf (60 downloads)

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน                ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด  ประกาศ-นว.คอมฯ.pdf (83 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ประกาศ-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร2.pdf (48 downloads)