Author

24 posts

รับประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยื่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ  ณ  ” ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา “

อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ที่อบ0032.010_ว10112.pdf (52 downloads)   ประกาศรับสมัคร_พนักงานบริการ031262.pdf (49 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด ที่อบ1432_ว880.pdf (66 downloads)   ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์041262.pdf (77 downloads)

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน                ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด  ประกาศ-นว.คอมฯ.pdf (101 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ประกาศ-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร2.pdf (64 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พกส..pdf (136 downloads)